Голото Женско Тяло в Живописните Картини на Румянка Божкова

Румянка Божкова "Две" Голо Тяло Живопис Смесена Техника

Голото тяло е извор на вечно вдъхновение за всички известни художници от античността до наши дни.През вековете художниците са се обръщали към женското тяло и неговите форми с благоговение и то е преминало през много трансформации при различните творци,всеки от които е имал свой поглед върху женската красота. В творчеството на Румянка Божкова рисунката на …