Голото Женско Тяло в Живописните Картини на Румянка Божкова

Голото тяло е извор на вечно вдъхновение за всички известни художници от античността до наши дни.През вековете художниците са се обръщали към женското тяло и неговите форми с благоговение и то е преминало през много трансформации при различните творци,всеки от които е имал свой поглед…

X