Румяна Божкова Живопис ИМПРЕСИЯ НА БОИТЕ

Авторката е притежател на два международни патента за изобретения и живописни технологии. Нейни творби са собственост на престижни наши и международни музеи, галерии, фондации и частни колекции.

Румянка Божкова
Румянка Божкова

 

 

1951г.

Родена на 25ти март (Благовещене) в град Велико Търново.

1969г.

Редовна студентка – специалност “Живопис”- факултет “Изобрадителни Изкуства” на Великотърновския Университет “Свети Кирил и Методий”.

1973г.

Майсторски клас – специалност “Живопис”- факултет “Изобрадителни Изкуства” на Великотърновския Университет “Свети Кирил и Методий”.

1976г.

Художник – Проектант – Агенция “София – Прес”, “Интер–Фото”.

1977г.

Хоноруван преподавател по Рисуване Архитектурен Факултет на УАСГ катедра “Рисуване и Моделиране”.

1979г.

Редовен асистент по Рисуване Архитектурен Факултет на УАСГ катедра “Рисуване и Моделиране”.

1997г.

Главен асистент по Рисуване Архитектурен Факултет на УАСГ катедра “Рисуване и Моделиране”.

2004г.

Доцент по Рисуване Архитектурен Факултет на УАСГ катедра “Рисуване и Моделиране”.

1983г.

Самостоятелна изложба – Живопис
България – Велико Търново, Октомври

1984г.

Самостоятелна изложба – Живопис – нова колекция
Изложбена зала – УАСГ, България – София

1990г.

Самостоятелна изложба – Живопис, Колажи
АГ “София Прес”, България- София

1998г.

Самостоятелна Изложба – “Светещи Картини”
Арт център “ОТО – РАМ”, България – София

Златен медал и диплом за уникална иновационна технология –
“Синтез между Живопис и Светлина”
IV Международен салон за иновации – “Архимед 98″ –
Кипър – Никозия, Юни 17-18

Сребърен медал и диплом за “Светлинна Живопис” –
уникална художествена технология
IV Световно Изложение за Интелектуални Продукти –
организиран под егидата на краля на Мароко – крал Хасан II
Мароко – Казабланка, Юли

Златен медал и диплом за “Светещи Картини”
Международен салон за иновационни продукти и
Технологии
Национален Дворец на Културата
България – София, Септември 17-23

“Светлинна Живопис” – колекция “Избрани Творби”
Национален Дволец на Културата – “Арт – Експо”
България – София, Дкември

1999г.

Самостоятелна Изложба “Светещи Платна – Жива Светлина”
картини с подвижни вътрешни светлини
Галелия “Макта”, България- София, Април 9-21

Златен медал и диплом със специално отличие за
“Светлинна Живопис”
Световно изложение за интелектуални продукти
Технологии – ОАЕ- Дубай, Март 13-20

Голямата награда на публиката – купа и диплом за
“Светлинна Живопис”
XXI Международен салон за иновации, “Инпекс” 1999
Сащ – Питсбърг

2000г.

Диплом за нови технологии в Изобразителното Изкуство
Международен салон за промишлена и интелектуална собственост
“Архимед” 2000, Русия – Москва, 29 Март – 02 Април

Златен медал и диплом за Иновационна Художествена Технология
Уникална Формула за вграждане на естествени цветя в живописни
художествени покрития
“Инпекс XVI”, Сащ – Питсбърг, Май 17-21

Златен медал и диплом за откритие в областта на живопистта –
дълбок колаж на естествени цветя в живописни картини
Международен салон за изобретения
организиран под егидата на краля на Мароко – крал Хасан II
Мароко – Казабланка, Май 25-29

Специално отличие за “Светлинна Живопис”
XIV Международен салон за интелектуални продукти и
изобретения “Световни Гении” – д-р Йоширо Накаматс
Япония – Токио, Ноември 9-12

2001г.

Патент за изобретение – “Светлинен Панел”
Българско Патентно Ведомство патентова проекта
“Светлинна Живопис” с патент № 63197/2.07.2001г.

2002г.

Самостоятелна изложба – “Рисунки в дълбочина”
Галерия “Артамонцев”, България – София, Януари 15-28

Самостоятелна изложба – “Портрети рисунки – Пастел”
Галерия “Циклоп”, България – София, Март 5-18

2003г.

Самостоятелна изложба – Живопис – “Споделена Светлина”
Полски културно – информационен център
България – София, 24 Март – 7 Април

Самостоятелна изложба – Живопис
рисунки голо тяло – “Цвят и линия”
Национална Галерия за Чуждестранно Изкуство – “Стълбата”
България – София, Април 8-21

Самостоятелна изложба – Живопис
Рисунки представителна експозиция – хабилитационен труд
за присъждане на научно звание “Доцент по Рисуване”
НХА “Николай Павлович”, България – София, Юни 1-20

2004г.

Самостоятелна изложба – Живопис
рисунки голо тяло – “Цвят и линия”
Национална Галерия за Чуждестранно Изкуство – “Стълбата”
България – София, Април 8-21

2005г.

Участие в обща художествена изложба
на преподавателите на УАСГ
Съюз на Българските Художници, България – София

2007г.

Патент за изобретение – “Релефна плоскост”
Българско Патентно Ведомство патентова проекта
“Релефна плоскост” с патент № 106445

2010г.

Участие в национална изложба за иновации
с патентовани картини и икони
Централен Дом Патентно Ведомство, България – София

2011г.

Участие в обща художествена изложба
“Рисунка и Малка Пластика”
Съюз на Българските Художници, България – София, Февруари

Румянка Божкова е притежател на два патента за изобретения :

патент за изобретение